انگلیسی
دوشنبه ٠٨ آذر ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

دکتر علی سلیمی                            

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :

 

تحقیق و پژوهش

طرح هاي تحقيقاتي خاتمه يافته 

1- بررسي و حل مسئله استکلف

2- حل عددی معادلات ديفرانسيل مرتبه n ام با استفاده از ماتريس های عملياتی توابع تکه ای ثابت

3- حل عددی معادلات انتگرال غیر خطی نوع اول هامرشتاين با هسته  تفاضلی با استفاده از موجک

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.