انگلیسی
سه شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

دکتر علی سلیمی                            

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :

 

دروس آموزشی

تدريس دروس:

1- آناليز عددي پيشرفته- مقطع كارشناسي ارشد

2-روشهاي عددي در جبر خطي- مقطع كارشناسي ارشد

3-حل عددي معادلات انتگرال-مقطع كارشناسي ارشد

4- روش تحقيق - مقطع كارشناسي ارشد

5- رياضيات مهندسي پيشرفته در مهندسي كامپيوتر- مقطع كارشناسي ارشد

6- آمار تحليلي- مقطع كارشناسي ارشد

7- آناليز عددي 1و 2 -مقطع كارشناسي

8- محاسبات عددي - مقطع كارشناسي

9-ساختمان گسسته - مقطع كارشناسي

10- معادلات ديفرانسيل- مقطع كارشناسي

11- رياضي عمومي 1و 2 - مقطع كارشناسي

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.